ในปัจจุบัน นับว่า ERP มีลูกค้าหันมาใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1. เทคโนโลยี สามารถเข้าถึงได้ง่าย

2. ERP Software มีขนาดที่เล็กลง ทำให้สามารถกระจายได้เร็ว

3. เริ่มเป็นที่รู้จัก มากขึ้นสำหรับลูกค้าขนาดเล็ก

 

ซึ่ง 3 ข้อข้างต้นทำให้ทุกวันนี้ ERP Consult เปิดบริษัทใหม่มากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจทำงานด้านนี้มากขึ้นทุกวัน ผมอยากจะขอร้องให้ทุกคนที่เป็น ERP Consult มองถึงจุดยืนของตัวเอง ว่าต้วเองทำงานด้านนี้เพื่ออะไร ถ้าถามว่า เงินดี ก็ขอตอบว่าไม่ เนื่องจาก เป็นกลไกทางการตลาด เมื่อใดก็ตามที่สินค้า เข้าถึงได้ง่าย ราคาก็จะลดลง ตาม ทำให้เงินก็ไม่ได้มากเหมือนกับเป็น ตลาดเฉพาะ

 

เพราะฉะนั้น ผมอยากให้ทุกคนที่เป็น Consult ไม่ว่าจะเป็น Brand ใดก็ตาม ขอให้ทำงาน เพื่อลูกค้าเป็นหลัก อย่าได้ยึดติดกับ เงิน ๆ ๆ เป็นหลัก เพราะว่า ส่วนตัวผมเชื่อว่า หากทำให้ลูกค้า ประสบความสำเร็จ นั่นคือ เราประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน เราไม่ได้ต้องการชื่อเสียง แต่เราต้องการช่วยให้ลูกค้า มีความสุขได้ ก็พอใจแล้ว ลูกค้าจะบอกต่อๆ ก้ันไปเอง ทำให้งานต่างๆ ที่ทำในอนาคต สามารถไหลเข้ามาได้เอง โดยที่เราแทบไม่ต้องเหนือยทำการตลาดมาก

 

จะว่าไปการตลาดของตลาด ERP นี้ก็มี หลายวิธี แต่ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการที่ทำให้ ลูกค้าบอกต่อกันเอง ดังเช่น ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ได้บังเอิญ จับ Project ของญี่ปุ่น และทาง Consult ERP SAP ของที่ ญี่ปุ่น เข้ามาคุยกัน นี่เองทำให้ผมรู้ว่า ประเทศอื่น ก็ไม่ได้เก่งมาก ไปกว่าเรา ดีไม่ดีเรานี่แหละที่เก่งกว่า เพียงแต่ของเมื่องนอก เขาวางระบบดีกว่า และทางญี่ปุ่นสนใจที่จะขอร่วม Project และให้เราดูแลตลาดลูกค้า ญี่ปุ่นทั้งหมดที่เขามีอยู่ ในเมืองไทย เนื่องจากเห็นว่าทางเราสามารถที่จะทำได้ และไม่แพ้ญี่ปุ่นทำด้วยซ้ำ

 

จะเห็นได้ว่า การทำงานเพื่อเงิน จะไม่สามารถทำได้เช่นนี้ และไม่มีการตลาดใด ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ลูกค้าได้เท่ากับการบอกต่อจริงๆ

 

ผมอยากให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน เกิดขีั้น อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้สังคมของ Consult โตขึ้นอีกระดับ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างรู้อย่างเช่นทุกวันนี้ ไม่อย่างนั้น เราจะไม่สามารถขยายขอบเขตความสามารถของเราให้สู้ต่างชาติได้ เพราะทุกวันนี้บริษัท ต่างชาติ มากขึ้น ให้เงินเดือนดี และสมองเราก็ไหลไปให้ต่างชาติหมดเนื่องจากคนไทย ทำงานเพื่อเงินเป็นหลัก

 

ฝันอยากให้ Consult ทั้งหมดเป็นสังคมเดียวกัน แบ่งปันกัน ร่วมทุกร่วมสุขกัน เพื่อพัฒนาทุกๆคน ครับ

Comment

Comment:

Tweet

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ จะติดตามอ่านต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ surprised smile

#1 By immache (203.146.182.19) on 2010-01-14 15:47