การเลือก ERP

posted on 12 Nov 2010 10:54 by chaiz999 in BF
             การดำเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการในการบริหารงานขององค์กร กระบวนการทางธุรกิจแบบใหม่ถูกสร้างและควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้ความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม ตลอดจนการประมวลผลเพื่อตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วพร้อมเผชิญหน้ากับการแข่งขันในยุคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
--
             ในปัจจุบัน ได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจมากขึ้น และจากที่ผ่านๆมา ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า การนำระบบ ERP มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรมีผลดี และได้ประโยชน์สำหรับองค์กร เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการใช้งานที่ถูกต้องจะต้องประกอบไปด้วย
--
1. ความเข้าใจของผู้ใช้งาน 
     เนื่องจากคนไทยเราชอบการนำ ERP มาใช้ แต่ยังไม่สามารถ เอามาวิเคราะห์การใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการ Customize Program เพื่อให้เข้ากับการทำงานของ Business แต่บางอย่าง การทำงานของธุรกิจนั้นเองที่ทำให้เกิด ความด้อยประสิทธิภาพ และทำให้ Process ที่ดีหายไป
-
2. ความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอนหรือผู้ให้บริการ
      ม้าดี แค่ไหน แต่ถ้าผู้ฝึกสอน ไม่ดี ก็เป็นแค่ม้าธรรมดา เหมือนกันกับโปรแกรม ถึงแม้โปรแกรมดีแค่ไหน แต่ถ้าผู้ที่นำมาใช้ไม่สามารถประยุกต์ให้เหมาะสม กับธุรกิจได้ก็เป็นแค่โปรแกรม ธรรมดา เท่านั้น
-
3. การเลือก Program ERP ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
     แต่ละธุรกิจจะมีขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นเฉพาะธุรกิจ ซึ่งบาง ERP อาจไม่รองรับ แต่หากเราได้ ERP ที่รองรับธุรกิจได้แต่ Budget ไม่พอ ก็ต้องหาตัวที่เป็นอันดับรองลงมา ซึ่งการเลือก ERP ให้เหมาะสมจะต้องดู หลายๆด้านด้วยกัน
-
ส่วนใหญ่จะทำการเลือกใช้ระบบจาก 2 ทางด้วยกันคือ
1. พัฒนาระบบ ERP เพื่อใช้ภายในองค์กรเอง
    ข้อดี สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับกิจกรรมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะดูแลแก้ไขระบบเองได้ทุกเวลา
    ข้อเสีย ต้นทุนปลายสูง และปัญหาการดูแลระบบ และ Bug ต่างๆ ของโปรแกรม และการพัฒนา Software อย่างต่อเนื่อง
2. การซื้อ ERP Package มาใช้
    ข้อดี สะดวก และใช้เวลาไม่นาน ต้นทุนแรกสูง แต่เป็นระบบ ที่มีการดูแลและพัฒนาที่ดี รองรับในอนาคตได้
    ข้อเสีย ไม่สามารถประยุกต์ใช้ กับทุกขั้นตอนของธุรกิจ และ Cost สูง
--------------------------------------------------------------
ดังนั้น หากต้องการ เลือกใช้ ERP จะต้องตรวจสอบดู Budget และระบบที่ต้องการและบุคคลากรให้ดี ก่อนที่จะทำการใช้ระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ Fail นะครับ
--------------------------------------------------------------
ปล. ทิ้งท้ายนะครับ
-
จบอะไรมา ไม่ได้แปลว่าทำอะไรได้
-
คนที่รู้หลายอย่าง แต่ไม่สามารถทำประโยชน์ได้ซักอย่าง ไม่ถือว่า เก่ง
แต่คนที่รู้อย่างเดียว แต่ทำประโยชน์ได้มากกว่า 1 อย่าง ต่างหาก ที่ถือว่า ดีที่สุด
-
คนเรามีเวลามากมาย แต่จะรู้ว่าวันหนึ่งเวลาที่มีน้อยเกินไป
-
ขอบคุณครับ

edit @ 12 Nov 2010 15:59:17 by SAP

edit @ 12 Nov 2010 16:10:29 by SAP

edit @ 12 Nov 2010 16:11:53 by SAP

Comment

Comment:

Tweet