ERP กับ AEC

posted on 18 Apr 2014 10:44 by chaiz999 directory Knowledge
กลับมา Update Blog หลังจากที่ไม่ได้ Update มาเสียนาน 
 
ทุกๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่า AEC แล้วนะครับ ปี 2559 นี้ ประเทศไทยเราจะเปิด AEC อย่างจริงจังแล้ว
 
แล้ว AEC นี้ มีผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับ 
 
 
1. เราได้เปิดตลาดการค้าเราให้กว้างขึ้น สามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ 
    แต่เงื่อนไขคือ ต้องดูอาชีพและประเทศที่เราจะเข้าไปทำงาน ว่าเค้าเปิดรับหรือไม่ครับ เช่นประเทศไทยเราเปิดรับแค่ 8 อาชีพ โดยที่ไม่ต้องทำ Visa ทำงานอีกต่อไปแต่ต้องสอบให้ได้ Certificate ครับ 
   ข้อเสีย : เราไปไหนไม่ได้ไกล เพราะมาตรฐานบางสายอาชีพ ยังไม่เท่าเพื่อนบ้าน และราคาค่าตัวบางอาชีพของเพื่อนบ้านถูกกว่าเรา ทำให้อาจจะเสียเก้าอี้ที่นั่งปัจจุบันได้
 
2. สังคมและวัฒนธรรมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น
    สิ่งดีคือเราจะเหมือน สหรัฐ ที่มีทุกเชื้อชาติ มีวัฒนธรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งที่ดี และไม่ดีจะเข้ามาหมด ถ้าหากเราไม่ได้ทำใจยอมรับ ก็จะเกิดการต่อต้าน และปัญหาต่างๆ จะมีเข้ามามาก  ทั้งเชื่อชาติ และวัฒนธรรม 
   แต่มีข้อดี คือเราจะได้เรียนรู้ วิธีคิด วิธีการทำงานของชาติที่ดีๆเข้ามาด้วยเช่นกัน
 
3. กลไกทางการตลาด จะมีมาตรฐานเดียวกัน 
    เมื่อเปิดตลาดให้กว้าง ราคาที่ขายสินค้าก็จะปรับให้เท่ากันทั้งตลาด ซึ่งทำให้การผูกขาดราคาสินค้า อุปโภค บริโภค ไม่เป็นผล ราคาสินค้าในตลาด AEC จะมีมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากขึ้น รวมทั้งมาตรการ ควบคุม คุณภาพสินค้าจะมีผลมากขึ้น ในการกำหนดราคา 
    ข้อดี สินค้าบางอย่างที่จำเป็นกับชีวิตประจำวัน จะมีราคาที่มีเหมาะสม มากขึ้นไม่แพงเกินไปเหมือนปัจจุบัน เพราะตลาดจะเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่ กิจการผูกขาด เหมือนเช่นปัจจุบัน 
 
4. ทรัพยากรบุคคล มีมากขึ้น 
    เนื่องจาก สายอาชีพ ไทยเราเปิดรับคนต่างชาติเข้ามามาก ทำให้โอกาส ของผู้ที่เป็นโสด มีมากขึ้น ประชากรในบางประเทศอาจมีมากเกิน และบางประเทศอาจมีน้อยเกิน ซึ่งจะทำให้เกิดมาตรการในการดึงดูดคนให้เข้ามาเป็นประชากร เพิ่มมากขึ้น เราจะได้เห็นภาพ ลูกหลานไทย หน้าตาแปลกไปมากขึ้น แต่เป็นกฏธรรมชาติ ที่ต้องทำการผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้สายพันธุ์ ได้แตกหน่อ และคงสภาพในอนาคตได้ 
 
5. การเดินทาง และการคมนาคมขนส่ง เปลี่ยนไป
    เนื่องจากไทยตั้งในดง แห่งการเชื่อมต่อ สามารถขนถ่ายสินค้าผ่านไปยังประเทศต่างๆ ใน AEC ได้อย่างสะดวกและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อได้ ทำให้นานาประเทศจะเข้ามา ขนผ่านสินค้า ผ่านไทยหรือเป็นที่พักสินค้า โดยเป็นเมืองท่าในการขนส่ง ทำให้ไทยจะมีการพัฒนาระบบ คมนาคม (ไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า นะครับ)
   ข้อดีคือ ธุรกิจที่จะเฟื่องฟูคือ Logistis และ Hotel จะเกิดขึ้นอย่างมาก โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวด้วยจะทำให้ธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เจริญอย่างมาก 
 
6. ชาติมหาอำนาจสูญเสียการต่อรอง 
    ประเทศมหาอำนาจที่เคยคุมทุกอย่างจะด้อยอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มประเทศ AEC เนื่องจาก เมื่อรวมกลุ่มประเทศแล้ว จะตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนสินค้า บางอย่างที่ต้องนำเข้าจากประเทศมหาอำนาจ โดยกลุ่มประเทศ AEC นั้นมีทรัพยากรที่ต้องการ และสนับสนุนกันในกลุ่มได้ โดยจะลดการนำเข้าจากนอกกลุ่ม ในระยะสั้น และระยะยาวจัดทำการทดแทนสินค้าเพื่อลดการนำเข้า ได้
 
สรุปเท่าที่ได้จากการศึกษาและเป็นวิทยากรในหลายๆ องค์กร เราจะได้เปรียบหากเราสามารถปรับตัวได้และพัฒนา ความสามารถของเรา ให้เป็นเหมือนหนึ่งน้ำครึ่งแก้ว หาไม่แล้วเราจะเป็นได้เพียงแค่ เศษธุลีที่มีแต่คนเขี่ยทิ่้ง AEC เป็นเหมือนดาบสองคม สำหรับ โลกเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นแต่สำหรับคนไทย อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ข้อดีคนไทยคือ ถ้ายังไม่เจอ ก็ยังไม่คิด 555
 
สุดท้ายนี้ ERP จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จำเป็น ในการเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อองค์กรขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต เพราะว่าระบบที่เป็น ERP นี้ จะต้องทำการรองรับเรื่อง IFRS ที่จะเข้ามา พร้อมๆกับ AEC โดย IFRS คือ กฏการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เป็นสากล คนไทยเรายังทำบัญชีแบบคนไทย หลายๆประเทศที่เข้ามาเห็น ก็ต่างร้อง Thailand Only มีอยู่จริงครับ เราคงต้องปรับมาตรฐานการทำงานของเราให้เข้ากับสากลได้มากขึ้น และระบบที่มีอยู่ใน Local SOftware นั้นมีเพื่อรองรับบางอย่างที่ผิดๆของคนไทย ทำให้เป็นมาตรฐานการทำงานที่ผิดๆ มาและเข้าใจว่าที่ทำคือสิ่งที่ถูกแล้ว ดังนั้น ควรเปิดใจและมองโลกกว้างมากกว่าที่เคยเห็นเคยทำ นะครับ เพื่ออนาคตที่จะเข้ามา 
 
ข้อคิดสักนิด
 
ไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูก
แต่ถ้ายึดติด ผูกความคิดไว้กับเสา
เหมือนควายที่เค้าล่ามไว้ ให้เดินวนเอา
รอบๆเสาก็เป็นหลุม ไว้ฝังควาย ! 
 
 
 

edit @ 21 Apr 2014 16:11:56 by SAP

Comment

Comment:

Tweet

เป็นบทความที่อ่านแล้วเห็นภาพ เข้าใจง่าย
และเนื้อหาดีมากๆเลยครับ

#1 By จิรายุษ สุทธิพงษ์ (103.10.231.99|103.10.231.99) on 2014-05-14 09:33