บอกเล่าประสบการณ์

posted on 28 Jul 2009 17:36 by chaiz999

เริ่มต้น 

 ผมเริ่มทำงาน ที่แผนกบัญชี เมื่อ 10 ปีก่อน โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ได้ชอบบัญชี แต่ที่ต้องทำ เพราะว่าเรียนจบทางด้านนี้มา เมื่อได้มาทำแล้ว กลับพบว่า ก็ยังไม่ใช่งานที่ต้องการอยู่ดี แต่ผมใช้วิธี ทำงานตัวเองให้เสร็จเพื่อจะได้ ไปเรียนรู้งานด้านอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ได้รับผิดชอบ คือให้ทำการดูแลระบบ สินค้าคงคลัง เนื่องจาก ตั้งแต่อดีตมา มีปัญหา เรื่อยๆ เช่น สินค้าหาย สินค้าหยิบผิด หรือ จำนวนสินค้าไม่เคยตรงกับในระบบ

 ตั้งแต่ วันแรกที่เริ่มต้นปรับปรุงระบบ มีการทะเลาะเบาะแว้งกับ ผู้จัดการคลังสินค้า ทุกวัน เนื่องจาก ทำการนับสินค้า ที่ละ shelt วันต่อวัน ยังไม่เคยตรง พอใช้เวลาขลุกอยู่กับคลังมากขึ้นจึงพบปัญหาว่า เกิดจาก สินค้า มีหน้าตาเหมือนกัน แล้วทางคลังก็ไม่ได้จบปริญญาตรี อ่านภาษาอังกฤษ ไม่ออก จึงเป็นปัญหา แม้แต่ รหัสสินค้า คลังก็ไม่เคยเห็น มี่แต่ sales โทรมาบอกให้หยิบ ซึ่ง ในครั้งนี้ทำให้ผม เกิดความคิดต้องทำการ set ระบบ ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คลังสินค้าหยิบของได้ไม่ผิด และมีการ control โดยระบบ อย่างแท้จริง

 ระหว่างจากที่ได้มีการ set ระบบ ใหม่  ทางผู้บริหาร ต้องการให้ทำการ แก้ไข ทุกระบบตั้งแต่ทำการจัดซื้อ และขาย การตลาด การเงิน บัญชี คลังสินค้า ซึ่งทำให้ผมได้มีเวลาในการ เข้าไปดูการทำงานของทุกส่วน และทำ แผนงาน จัดทำ Flow ของระบบ พร้อมทั้งจัดประชุม ทุกสัปดาห์ เรื่องของ ความขัดแย้งต่างๆ  

  หลังจากที่ได้ทำการ set ระบบจน เริ่มทำงานได้ ก็มีการปรับ แผนผังองค์กร เพิ่มขึ้น โดยการรับพนักงานบัญชีเพิ่มเพื่อ control ส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่ store , purchase, sales เพื่อให้ ฝ่ายบัญชีสามารถได้ข้อมูลทันที และทาง store ไม่มี missing ในเรื่องของ item ทั้งหมด

  เมื่อเสร็จจากที่แรก ก็เกิดความอยากทำงานในบริษัทใหญ่ๆ บ้าง อยากได้เป็น reference famous firm เลยไปสมัครงานที่ IBM ปีแรก ได้ทำ account analysis ได้ใช้งาน lotus note , lotus 123 , และทำ query เรียกรายงานต่างๆ เพื่อส่งให้กับ ทางผู้บริหาร คือทำการวิเคราะห์ บัญชี ต่างประเทศ ที่ ทั่วโลก บันทึกเข้ามาให้ประเทศไทย ว่า มีเอกสาร ประกอบเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้ามาเพื่อทำการเรียนรู้ การทำงานของบริษัท ใหญ่ๆ แต่ว่า บริษัท ที่ใหญ่เกินไปทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมด แต่การได้เข้ามาทำที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ ที่ดีในเรื่องของ การ query และการฝึกภาษาที่ต้องติดต่อ ต่างประเทศตลอดเวลา

 หลังจากที่ได้ทำงาน ที่ IBM เมื่อได้ภาษามาระดับหนึ่งแล้วก็อยากที่จะทำให้ ต่อไปอีกก้าวได้ ก็เริ่มหางานที่เป็นบริษัท ต่างชาติ เพราะอยากฝึกภาษา ในตอนนี้ เอาเงินเก็บที่มีลงเรียนภาษา หลายๆ สถาบัน กะว่าจะให้พูดได้ เขียน ได้ อย่างทีหลายๆคน พูดได้